cechy probiercze


CECHY PROBIERCZE - DANIA, ESTONIA, FINLANDIA, FRANCJA

DANIA

Cecha Urzędu Probierczego

cecha

Cecha umieszczona przez Urząd Probierczy potwierdza
oznaczenie cyfrowe próby umieszczone na wyrobie przez wytwórcę

Minimalne próby wymagane dla metali szlachetnych

dla złota >=333
dla srebra >=800
dla platyny >=850

E S T O N I A

ZŁOTO

PRÓBA
CECHA
CECHA ZESPOLONA
916
cecha dodatkowa916
916
750
cecha dodatkowa750
750
585
cecha dodatkowa585
585
375
cecha dodatkowa375
375

SREBRO

PRÓBA
CECHA
CECHA ZESPOLONA
925
cecha dodatkowa925
925
830
cecha dodatkowa830
830
800
cecha dodatkowa800
800

PLATYNA

PRÓBA
CECHA
CECHA ZESPOLONA
950
cecha dodatkowa950
950

PALLAD

PRÓBA
CECHA
CECHA ZESPOLONA
950
cecha dodatkowa950
950
500
cecha dodatkowa500
500


F I N L A N D I A

CECHY GŁÓWNE

Wyroby krajowe
Import
Eksport
krajowe
import
eksport

Cechy Urzędów Probierczych

Helsinki
Hameelinna
Ylämaa
Helsinki
Hameelinna
Ylämaa

Oznaczenia próby

ZŁOTO

999
916
750
585
375

SREBRO

999
925
830
800

PLATYNA

999
950
900
850

F R A N C J A

ZŁOTO

PRÓBA
Wyroby krajowe- nowe
999
999
916
Krajowe- nowe916
750
Kn 750
585
Kn 585

Wyroby krajowe- używane
Import

pr.750
Import pr.750
pr.750
Krajowe-używane 585
pr.585
Import 585
pr.585

Monety i medale

Dla złota próby 916
916916
Dla złota próby 750
750750

SREBRO

999
999
925
925
800
800

SREBRO

Wyroby krajowe - używane
Krajowe- używane
Import
import

Monety i medale

Próba 925
925
Próba 800
800

PLATYNA

Próba 999
999
Próba 950
950

Monety i medale

Platyna 950
950

INNE

Próba
Wyroby krajowe- nowe
Import
złoto + srebro 750/800
krajowe- nowe
import
złoto + metal >50% Au
krajowe- nowe
import
złoto + metal <50% Au
krajowe- nowe
import
srebro + metal >50% Ag
krajowe- nowe
import
srebro + metal <50% Ag
krajowe- nowe
import


Korzystając z naszej strony zgadzasz się na użycie plików cookie. X