CENY ZŁOTA - uncja i gram złota, notowania bieżące i historycznePrezentowane listy - fragmenty, zamieszczono za zgodą ich nadawców!

Pan Jan

Prawdopodobnie niebawem wzrosną stopy procentowe w NBP. Czy zmieni się zatem cena złota?

Zmienić może się wtedy siła nabywcza pieniądza wpływająca na zakup tego dobra. Złoto ma zawsze swą wartość stałą.

Pan Eugeniusz

W czasie przeprowadzanej kontroli wyrobów jubilerskich znajdujących się na stanie sklepu, znajdowało się kilka pierścionków bez stosownych metek. Wyroby nie były także ocechowane. Zarzucono mi niedopełnienie obowiązku związanego z Prawem Probierczym i otrzymałem w wysokiej kwocie mandat! Odrzucono moje argumenty polegające na tłumaczeniu, że są to usługi wykonane  z powierzonego surowca. Czy słusznie zapłaciłem?

Na przyszłość proponuję takie rozwiązanie: wydzielenie miejsca w gablocie na tablet z napisem "Wyroby - usługa - nie na sprzedaż". Jeśli do tego wskaże Pan dokumenty zleceń, sprawa jest klarowna i pozbawiona jakichkolwiek podstaw ukarania mandatem.

Pani Agata

Złoto w połowie czerwca traci na wartości. Czy tendencja ta może być długofalowa?

Przecenę złota wywołały nastroje inwestorów, w tym banków centralnych, po ujawnieniu zamiarów przez amerykański FED polityki pieniężnej. Nie spodziewam się, by sytuacja ta miała głębszy wymiar na rynkach finansowych. Złoto na pewno odbije znacząco, być może nawet do poziomu 2 500 dol. Uważam, że jest to kwestia czasu.

Pan Włodzimierz

Na czym polega istota złota inwestycyjnego?

Zgodnie z art. 121 ust. 1 ustawy, dla celów podatku od towaru i usług, przez złoto inwestycyjne rozumie się złoto w postaci sztabek lub płytek o zawartości czystego kruszcu w stopie co najmniej 995 tysięcznych części, a także złoto reprezentowane przez papiery wartościowe. Są to także monety zawierające co najmniej 900 tysięcznych części czystego złota bite po 1800 r., które są - lub były - obowiązującym środkiem płatniczym w kraju pochodzenia oraz sprzedawane po cenie, która nie przekracza o więcej niż 80proc. wartości rynkowej złota zawartego w monecie.

Pan Filip

Czy obrót antykami jubilerskimi w rozumieniu zmiany JPK od 1.10.2020 w świetle GUP  wymaga nadania na fakturze stosownego symbolu?

Tak, ustawodawca nadał takim transakcjom symbol GTU-08, które obejmują biżuterię artystyczną sprzed 100 lat.

Pani Zuzanna

Czy fundusze ETF są produktami finansowymi?

Fundusze te są produktami finansowymi wspieranymi złotem. Ich udział w rynku złota jest znaczny. Inwestorzy instytucjonalni i indywidualni wykorzystują ETF do realizacji celów, strategii inwestycyjnych mogących przynieść zysk.

Pan Wacław

Czy według Pana cena złota może ostatecznie pozostać na poziomie ok. 2tys. dolarów za uncję?

Trudno na takie pytanie udzielić odpowiedzi. Rynek kieruje się swoimi prawami. Na jakim szczeblu drabiny inwestycyjnej pozostanie w najbliższej przyszłości złoto pokaże czas. Można jednak zaryzykować tezę, że do wartości z początku bieżącego roku raczej nie powróci.

Pan Hieronim

Zamierzam kupić złote sztabki. Jaką wybrać masę?

Na rynku dostępne są sztabki kruszcu złota o masie bardzo zróżnicowanej, która może mieć wpływ na koszt ich zakupu. Nie wchodząc w kwotę Pana wolnych środków proponowałbym sztabki o masie 10 - 100g. Ich popyt i wartość wskazuje od lat trend wzrostowy.

Pan Zdzisław

Czy w obecnej sytuacji rozwoju wirusa spodziewać należy się szczególnego wzrostu cen złota?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Ostatnie tygodnie wskazują na wahające się trendy wartości kruszcu złota - niezależnie od nasilenia epidemii. Przyjąć należy jednak, że złoto w obecnej sytuacji jest właściwą alternatywą inwestycyjną. Oczekiwana stopu zwrotu bezspornie jest gwarancją wyższego zysku wobec oprocentowania bankowego na rynku pieniężnym. 

Pani Aneta

Likwiduję sklep jubilerski. Część towaru jaka pozostanie pochodzi z zakupu według faktur VAT, a część stanowią skupione, używane wyroby jubilerskie. Czy będę musiała fiskusowi zapłacić od nich podatek VAT?

Obowiązkowi temu podlegają wyroby zakupione według faktur VAT. Te, które znajdują się na stanie i pochodzą od osób fizycznych nie podlegają podatkowi. Proszę pamiętać o przedstawieniu inwentury Urzędowi, z której jednoznacznie wynikają stany wyrobów na koniec roku obrachunkowego.

Pan Zdzisław

Kupiłem w lombardzie kolczyki o masie 5,4g w atrakcyjnej cenie. W domu stwierdziłem, że nie mają żadnego oznaczenia w zakresie próby. W lombardzie powiedziano mi, cyt: " jeśli potrzebna jest panu próba na kolczykach, to proszę udać się do Urzędu Probierczego". Czy stanowisko sprzedawcy jest właściwe?

Bez względu na szczebel obrotu towarowego, zgodnie z obowiązującym Prawem Probierczym, kupione kolczyki powinny posiadać cechę probierczą dla złota pr. 585. Niedostosowanie się do tego przepisu jest karalne. Ma Pan prawo do zwrotu zakupionego towaru.

Pan Antoni

Obserwuję od dawna pańską stronę. Należy Pan do niewielkiego grona fachowców w branży "sprzedających" swoją wiedzę za pośrednictwem Internetu - gratuluję!  Pragnę zadać zarazem pytanie: jak tłumaczyć sytuację, w której notowania giełdowe złota w danym dniu wzrosły, a tego samego dnia w tabeli nr 7 (Ceny złota) są na czerwono, co oznacza, że  spadły?

Notowania złota w tabeli 7 każdego dnia liczone są według aktualnej wartości giełdowej kruszcu (w USD) i ceny USD (w PLN) w NBP. Dochodzi nierzadko do sytuacji, w której wartość ta niższa jest od ceny giełdowej złota. Sytuacja dotyczy rynku krajowego. Dzieje się tak za sprawą zmieniającego się kursu USD w NBP.

Pan Kazimierz

Jak należy rozumieć monetę 1 uncję American Gold Eagle?

Jest to moneta o pełnej uncji złota o zawartości w stopie 91,67%, tj. 22K, produkowana przez US Mint. Jej wartość nominalna wynosi 50 USD. Na monecie istnieje wizerunek Lady Liberty Augusta Saint-Gaudensa. Należy do najbardziej popularnych na świecie.

Pan Andrzej

Czy Narodowy Bank Polski prowadzi skup złota?

NBP, za pośrednictwem swoich oddziałów, prowadził skup złota z rynku do 1 stycznia 2013 roku. Jak dotąd, skupu nie wznowiono.

Pan Józef

Poszukuję bibliografii traktującej o historycznych cechach probierczych złota.

Polecam książkę: Jan Divis, "Gold Stempel" Wydawnictwo Arita 1978 lub wydania późniejsze.

Pan Roman

Kupiłem w Internecie parę obrączek złotych. Mają próbę wybitą jako 585. Nic poza tym. Czy mogę być pewien, że jest to złoto?

Bez względu na rodzaj obrotu, wyroby jubilerskie o masie powyżej 1 grama - w momencie kiedy zaczynają stanowić ofertę handlową - muszą odpowiadać przepisom Prawo Probiercze. Istnieje obowiązek, aby posiadały zobligowane, polskie cechy probiercze. Próba wyrażona cyfrowo "585" jest w kolizji z obowiązującym prawem. Może Pan śmiało odesłać sprzedawcy zakupione obrączki na jego koszt.

Pani Henryka

Z jakich źródeł zakupu złota korzystali Polacy w czasach komuny?

Analiza tamtego okresu pozwala na stwierdzenie, że podstawowym źródłem zakupu złota był nielegalny import  - podobnie jak przemyt waluty i innych walorów tezaurazycyjnych. W świetle obowiązującego wówczas prawa były to działania wysoce naganne i karalne. Państwo, jako monopolista, oferowało określone ilości złota w tzw. Pewexach, w których płacono walutą niepolską po kursie państwowym oraz w sklepach sieci "Jubiler" - należących także do państwa.

Pani Aniela

Co właściwie kryje się w nazwie "monety kolekcjonerskie"?

Dla kolekcjonerów monety te mają pewną wartość historyczną lub estetyczną, poza wartością rynkową. Ta wartość kolekcjonerska nazywana jest często wartością numizmatyczną.  Sprzedawcy monet, którzy sprzedają monety kolekcjonerskie, często oferują monety ocenione przez ekspertów. Ich ocena zdarza się być niekiedy zbyt subiektywną.

Pan Hieronim

Interesują mnie dane dotyczące wydobycia złota w Uzbekistanie w roku 2016 i 2017.

W roku 2016 wydobycie złota wyniosło 102t., natomiast w 2017 r. było niższe o 2 tony, czyli 100t.


Pani Henryka

Ile bank polski posiadał złota w 1989 roku?

Masa złota według 31 grudnia 1989 r. wynosiła 14,7 t.

Pani Barbara

Czy w przypadku wystawienia złota na aukcji internetowej obowiązuje na wyrobie próba?

Tak, wyrób musi posiadać polską, obligatoryjną cechę probierczą.

Pan Marek

Chcę sprzedać trochę wyrobów ze złota na wolnym rynku. Czy muszę zapłacić fiskusowi podatek?

Sprzedaż jakiejkolwiek ruchomości do kwoty 1000 zł zwolniona jest z podatku. 

Pan Roman

Czy obowiązek zapłaty podatku VAT z wystawionej sądowi faktury (przez biegłego sądowego) zachodzi z chwilą jej wystawienia czy po zapłacie przez zleceniodawcę?

Podatek VAT należy rozliczyć w miesiącu w którym nastąpiła zapłata.

Pani Zuzanna

Czy złoto inwestycyjne w formie sztabek może mieć próbę niższą od 24 karat?

Musi odpowiadać zawartości czystego złota w stopie 999,9/1000, tj. 24,00 karat.

Pani Iwona

Obserwuję ceny złota na Pana stronie. Jak to możliwe, że cena np. złota giełdowa w danym dniu wzrosła do poprzedniego dnia, a w tabeli 2 jest "na czerwono", co oznacza, że spadła?

Proszę zwrócić uwagę na notowania NBP w tym dniu. Ostateczne notowanie wynika z ceny giełdowej złota (uncja) i ceny 1 USD w NBP.

Pan Antoni

Jakie monety zaliczane są do kanonu bulionowych?

Są to: USA - Eagle Gold Coins, Afryka Południowa - Krugerrand Gold Coin, Kanada - Maple Gold Coin, Brytania - Soveregin, Brittania Gold Coin, Austria - Philharmonica Gold Coin, Australia - Nagget/Kangaroo Gold Coin.


Pan Zdzisław

Czy Pana zdaniem warto zainwestować w popularne teraz Bitcoiny?

Bitcoin, wśród inwestorów, zdobywa coraz wyższą rangę inwestycyjną! Z mojego punktu widzenia jest to ryzykowna inwestycja, nie ma odniesienia bowiem do realnego aktywa. Należy spodziewać się, że ta "bańka spekulacyjna" pęknie i wielu inwestorów poniesie nieodwracalne straty! Przy wolnych środkach dobrym rozwiązaniem jest nadal złoto inwestycyjne - z punktu widzenia stopy zwrotu proces długofalowy, ale pewny! Według oficjalnych danych, Polacy zainwestowali w tę walutę już ok. 4,2 miliardy złotych. Prawdopodobnie inwestycja ta zaczyna spędzać im sen z powiek, pod koniec roku bowiem, bitcoin wykazuje ostry spadek wartości!

Pani Iwona

Gdzie wydobywane są tanzanity, kamienie szczególnej wartości i urody?

Tanzanity, rzadsze od diamentu, wydobywane są w jednym rejonie świata. Jest to obszar w pobliżu Kilimandżaro.

Pan Zygmunt

Czy w Polsce produkuje się diamenty?

Tak, diamenty syntetyczne w Polsce wytwarza się k. Myślenic w Osieczanach.

Pan Andrzej

Ile świat miał biżuterii  złotej  w 2002 roku?

Według dostępnych źródeł, udział biżuterii w rynku złota wyniósł niemal 46 proc., tj. 68 tys. ton.

Pani Zuzanna

Jaka była cena kruszcu złota w 1820 roku?

Cena złota równa była 19.3939 dolarom amerykańskim. Ta sama wartość dotyczy notowania minimalnego i maksymalnego w roku.

Pani Barbara

Dlaczego złoto NBP przechowywane jest w Londynie a nie w kraju, przecież to nasze, polskie złoto?

Stanowiąc rezerwę NBP może w każdej chwili przeznaczone być do inwestowania. Potrzebny jest zatem liczący się na świecie rynek złota. Takim rynkiem jest m. in. giełda londyńska. W tej sytuacji nieopłacalnym jest ponoszenie kosztów związanych ze sprowadzeniem złota do Polski.


Pani Iwona

Od 2018 roku w jubilerstwie obowiązywać ma tzw. obciążenie odwrotne. Na czym polega?

Dotyczy obowiązku rozliczenia podatku VAT. Polega na przeniesieniu zapłaty ze sprzedającego na nabywcę.

Towary podlegające "odwrotnemu obciążeniu":
- biżuteria i jej części oraz pozostałe wyroby jubilerskie i ich części, ze złota i srebra lub platerowane metalem szlachetnym - wyłącznie części biżuterii i części pozostałych wyrobów jubilerskich ze złota, srebra i platyny, tj. niewykończone lub niekompletne wyroby jubilerskie i wyraźne części biżuterii, w tym pokrywane lub platerowane metalem szlachetnym
,

- metale nieszlachetne lub srebro, platerowane złotem, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu - wyłącznie srebro, platerowane złotem, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu,

- złoto nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku, z wyłączeniem złota inwestycyjnego w rozumieniu art. 121 ustawy, z zastrzeżeniem poz. 22b,

- metale nieszlachetne platerowane srebrem oraz metale nieszlachetne, srebro lub złoto, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu - wyłącznie złoto i srebro, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu,

- srebro nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku,

- platyna nieobrobiona plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku,

- pozostałe metale nieżelazne i wyroby z nich; cermetale; popiół i pozostałości zawierające metale i związki metali - wyłącznie odpady i złom metali nieszlachetnych.

Pan Edward

Czy rynek złota należy postrzegać przez pryzmat jednego rodzaju rynku?

Na świecie istnieje ponad pięćdziesiąt rynków złota. Najważniejsze z nich to Londyn, Zurych, Toronto, Tokio, Paryż i Bruksela. Od 2002 r. działa także giełda złota w Szanghaju, na której obrót złotem dokonywany jest w formie spotu, czyli bez transakcji terminowych. Przedmiotem obrotu są tu sztaby 1kg, 3kg i 12,5kg. Najwyższe obroty złotem występują jednak na rynku londyńskim.

Pani Zofia

Czy w odniesieniu do złota, jako pierwiastka, możemy mówić o formach popytu?

W literaturze najczęściej spotyka się popyt konsumpcyjny (wyroby jubilerskie), inwestycyjny (sztabki złote, monety wyprodukowane po 1800 r.), przemysłowy i związany z medycyną.

Pan Andrzej

Jaka była sprzedaż biżuterii z brylantami na świecie w ostatnich latach?

Sprzedaż światowa biżuterii z brylantami, według danych z l. 2011, 2012 i 2013, wyniosła w sumie niemal 220 mld dol. Za ostatnie 3 lata brak jest wiarygodnych źródeł.

Pani Antonina

Ponoszone koszty działalności oraz słabnący popyt zmuszają mnie do zamknięcia sklepu w którym oferowałam przez lata do sprzedaży wyroby ze złota i srebra. Co z wyrobami, których nie zdołam sprzedać i które pozostaną na stanie? Jak rozliczyć je z fiskusem z pozycji VAT?

Koniecznym jest spis z natury wszystkich niesprzedanych wyrobów i wyliczenie ich wartości w cenie netto - zgodnej z fakturami zakupu VAT. Wyliczona kwota podlega wpłacie (zwrotowi) do właściwego Urzędu Skarbowego.

Pani Zuzanna

Czy obowiązkowi cechowania w Urzędzie Probierczym podlegają sztabki złote z tzw. wizerunkami?

Tak, mają bowiem cechy wyrobu finalnego w odróżnieniu do sztabek mających wybity znak producenta i oznaczoną zawartość czystego złota w stopie.

Pan Zenon

Coraz częściej przy zakupie złota inwestycyjnego (np. sztabka o małej gramaturze) sprzedawcy żądają dowodu tożsamości. Czy w świetle obowiązujących przepisów mają prawo?

Sprzedawca może, ale nie musi, poprosić o dowód tożsamości. W świetle obowiązujących przepisów złoto inwestycyjne nie podlega podatkowi VAT. Nagminne nadużycia na rynku w obrocie złotem niby "inwestycyjnym", pochodzącym przykładowo z przetopu złomu złota we własnym zakresie gospodarczym sprawiają, że dla coraz większej liczby sprzedawców informacja o kupującym stanowi gwarancję wiarygodnej transakcji.

Pan Adam

Czy sprzedając do kraju UE wyroby, podlegające podatkowi VAT w Polsce, należy doliczyć do faktury podatek VAT?

Należy wystawić fakturę sprzedaży VAT ze stawką 0 procent pamiętając o "twardym" dowodzie wysłania towaru za granicę.

Pan Edward

W ramach prowadzonej działalności skupuję złoto i srebro. Niektóre wyroby, po drobnej naprawie, przeznaczane są do dalszej sprzedaży. Rozliczam się z fiskusem na zasadzie ryczałt ewidencja. Czy ich sprzedaż podlega obowiązkowi podatkowemu jako własna produkcja?

Jeśli nie zostały przetworzone ze złomu złota i nie były zgłoszone do cechowania w Urzędzie Probierczym jako wyroby nowe, podlegają opodatkowaniu stawką 3 proc. oraz podatkiem Vat 23 proc.

Pan Wiktor

Jestem przed wykonaniem inwentury wyrobów jubilerskich na koniec grudnia. Faktury zakupu wyrobów ze złota zawierają masę łączną. Czy dokonując ich spisu na koniec roku mogę podać także masę łączną?

Mimo, że faktury zakupu zawierają masę łączną wyrobów, to w arkuszu spisu z natury należy wykazać masę jednostkową.

Pani Zuzanna

Prowadzimy niewielki zakład złotniczy. Rozliczamy się ryczałtem. Prowadzimy także skup złota. Niektóre wyroby, zakupione jako używane, nie rokują sprzedaży. Czy w przypadku wykonania z nich nowych, z tego samego złota (mąż jest złotnikiem), należy je opodatkować jak nowe wyroby, czy jako "te stare"?

Jeśli zostały przerobione przez męża lub zlecone do przerobu w innej pracowni - mają od tego momentu status wyrobów nowych, pochodzących z tzw. produkcji własnej. Sprzedaż, poza Vatem, należy opodatkować stawką 8,5proc.

Pan Roman i Agnieszka

Prowadzimy działalność gospodarczą i nie możemy znaleźć w Internecie źródeł na temat krajowych cen komisowych brylantów, a jeśli coś jest, to dawno nieaktualne. Prosimy o informacje, gdzie szukać - poza cennikiem Rapaport.

Rzeczywiście, dostępność do tego typu źródeł jest niewielka. Wiele firm, dokonujących sprzedaży komisowej diamentów, korzysta z cennika Rapaport. Firmy te ustalają też, bo mają takie prawo, ceny sprzedawanych przez siebie brylantów i raczej niechętnie dzielą się nimi.
Pragnę przy okazji poinformować, że od stycznia 2016 dostępne będą w naszym serwisie internetowym ceny komisowe brylantów o masie 0,01kr - 0,99kr. Zapraszam!

Pan Artur

Czy Pana zdaniem złoto będzie nadal taniało?

Uważam, że tak. Powodów jest kilka (np. niskie stopy procentowe, spadek atrakcyjności tego metalu jako aktywa dywersyfikacji). Cena tego metalu spadnie raczej poniżej 1000 USD za uncję i jeśli wzrośnie, to na krótko. Czynnikiem kształtującym rynkową wartość kruszcu będzie z pewnością polityka banków centralnych w zakresie jego obrotu.

Pan Andrzej

Czy jest coś takiego jak leasing złota?

Leasing złota polega na tym, że bank centralny danego kraju z ulokowaną w złoto częścią swoich rezerw walutowych, w pogoni na zyskiem, pożycza nierzadko ten metal bankom komercyjnym na procent. W efekcie, złoto, wykazujące szczególną płynność, zmienia właściciela i miejsce przeznaczenia.

Pani Monika

Za największy diament uznaje się Cullinan. Czy jest prawdą, że w stanie pierwotnym był znacznie większy?

Cullinan był częścią co najmniej dwukrotnie większego. Z Cullinana wykonano 105 brylantów tracąc aż 65 proc. pierwotnej masy kamienia. Największy z nich - Wielka Gwiazda Afryki (Cullinan I) - o masie 530 karatów jest największym brylantem świata. Ma kształt gruszki i jest ozdobą brytyjskiego berła.

Pan Edward

Czy jest dostępna gdzieś prawna wykładnia złota inwestycyjnego?

Tak, odsyłam do Ustawy o podatku Vat, art. 121.

Pani Zofia

Cena złota na giełdach światowych spada sukcesywnie, a w Polsce jest raczej stabilna. Dlaczego?

Proszę zwrócić uwagę na działania banku centralnego: wartość złota korelowana jest ceną dolara.

Pan Andrzej

Czy cena kruszcu złota może spaść poniżej 1000 USD za uncję w najbliższym czasie?

W mojej opinii byłaby to sytuacja krótkotrwała. Warto podkreślić, że na świecie zauważa się wzrostową tendencję zastąpienia złota jednak dobrami luksusowymi. Przykładowo, liczba Polaków z portfelem płynnych aktywów w kwocie minimum 1 mln zł wynosi ok. 50 tys. Na zakup luksusu, według źródeł statystycznych, przeznaczają rocznie 13 proc. posiadanych środków.

Pani Sabina

Kiedy powstaje obowiązek zapłaty kwoty VAT od faktury wystawionej sądowi przez biegłego?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, obowiązek ten powstaje z chwilą zapłaty przez sąd części lub całości należności.

Pani Barbara

Jak należy rozumieć cenę rynkową złota?

Zgodnie z wykładnią prawną-ekonomiczną (art. 151 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r.) wartość rynkowa ma odwzorowywać cenę konkretnego dobra możliwą do uzyskania na konkretnie oznaczonym, co do czasu i miejsca, rynku. Ustalona "wartość rynkowa" jest pewnym przybliżeniem, którą określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych na danym rodzaju rynku w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia. Innymi słowy, wartość rynkowa wyraża cenę, za którą można spieniężyć określone dobro na rynku konsumpcyjnym.

Pan Zbyszek

Jak często publikowane są ceny diamentów w Rapaport?

W Internecie, w każdy czwartek o północy.

Pani Zuzanna

Chcę uzyskać (w urzędowej formie) wykładnię prawną dotyczącą mojej działalności gospodarczej. Do kogo mogę się zwrócić?

Polecam Biuro Krajowej Informacji, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Pan Robert

W czasach, kiedy dolar miał pokrycie w złocie funkcjonował tzw. parytet. Jak należy właściwie interpretować znaczenie tego słowa?

Parytet to liczba jednostek czystego złota przypadających na jednostkę pieniądza ustawowego.

Pani Zofia

Otrzymałam po dokonanej wycenie pierścionka z brylantami druczek z pieczątką rzeczoznawcy "ekspert międzynarodowy diamentów". Jaka jest ranga tej funkcji?

Tytuł "ekspert międzynarodowy diamentów" nie ma szczególnej rangi na świecie! W Polsce służy podniesieniu raczej prestiżu rzeczoznawcy. Odsyłam do publikacji i literatury dotyczącej rzeczoznawstwa.

Pan Ksawery

Od kiedy dokładnie obowiązuje zamiana opodatkowania transakcji złomem złota w Polsce?

Nowe zasady opodatkowania dostaw złomu złota między podatnikami VAT obowiązują od 1 kwietnia 2011 roku i mają charakter tzw. reverse charge, czyli rozliczenie następuje na zasadzie samoopodatkowania - odwrotnego obciążenia. Oznacza to, że w świetle nowych przepisów podatnikiem z tytułu dostawy złomu złota jest jego nabywca. Interpretacja Ministerstwa Finansów określająca pojęcie złomu została wydana w dniu 02.05.2011 r. (PT3/033/2/188/LWA/11/569).
Polecam także zapoznanie się z przepisami dotyczącymi powstania obowiązku podatkowego w zakresie obrotu złomem złota.

Pan Andrzej

Pewna firma w Polsce proponuje pewne 15 proc. zysku w skali roku od założenia lokaty w oparciu o złoto. Czy Pana zdaniem możliwy jest taki zysk?

Obiecywanie pewnego zysku, w czasach niepewności na rynkach finansowych, z mojego punktu widzenia jest nadużyciem i szukaniem naiwnych - bez względu na formę proponowanej lokaty. Proszę pamiętać, że im wyższy obiecywany zysk, tym większe prawdopodobieństwo ryzyka! Jak zawsze doradzam umiar i chłodne spojrzenie na ofertę rynku finansowego, także na funkcjonujące w jego obszarze podmioty gospodarcze "znające na wskroś rynek złota".

Pan Izydor

Pełnię od niedawna funkcję biegłego sądowego. Dochodzą mnie słuchy, że biegli czekają długo (aż do zakończenia sprawy) na swoje wynagrodzenia. Mam pytanie: czy od wystawionej sądowi faktury należy zapłacić podatek VAT w bieżącym miesiącu rozliczeniowym?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dn. 04.04.2011 par. 3, ust. 2, Dz.U. 73, poz. 392 z późniejszymi zmianami, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą zapłaty biegłemu przez zleceniodawcę części lub całości kwoty z faktury.

Pan Łukasz

Czy złoto inwestycyjne - sztabki z importu i produkcji krajowej, muszą z mocy prawa być poddane cechowaniu przez Urząd Probierczy przed wprowadzeniem ich do obrotu krajowego na rynku pierwotnym?

Zgodnie z art.6 ust.1. pkt.8) ustawy Prawo probiercze z dnia 1 kwietnia 2011 roku, obowiązującej od dnia 7 listopada 2011 roku (Dz.U. Nr 92, poz. 529 z 2011 r), sztabki inwestycyjne są zwolnione z obligatoryjnego badania i oznaczania cechami probierczymi w polskich urzędach probierczych, gdyż stanowią one, w myśl cytowanego artykułu ww. ustawy, surowiec do produkcji wyrobów jubilerskich.

Pan Zdzisław

Ile w 2012 roku można było realnie zarobić na złocie?

Od początku 2012 r. na złocie można było zarobić 8 proc. Warto podkreślić przy okazji, że akcje liczących się na rynku surowców spółek wydobywających żółty kruszec straciły na wartości ponad 22 proc.

Pani Arleta

Zamierzam sprzedać niewielką ilość swojej biżuterii złotej. Czy muszę fiskusowi zapłacić podatek dochodowy?

Jako osoba fizyczna i właścicielka złota od ponad 6 miesięcy nie musi Pani płacić podatku dochodowego. W przeciwnym razie sprzedaż biżuterii należy ująć w formularzu PIT i zapłacić podatek dochodowy według zasad ogólnych. Przychodem jest cena sprzedaży, natomiast kosztem uzyskania przychodu cena zakupu.

Pan Adrian

Prowadzę lombard. Czy od zakupu złota od osoby fizycznej trzeba płacić podatek?

Jeśli wartość zakupu złota od jednej osoby w tym samym dniu przekroczy kwotę 1000,- PLN należy fiskusowi zapłacić 2% podatku PCC (podatek od czynności cywilnoprawnych).

Pani Estera

Przymierzam się do likwidacji sklepu jubilerskiego. Czy obowiązuje mnie spis z natury towarów?

Przede wszystkim fakt ten należy zgłosić we właściwym Urzędzie Skarbowym. Zobowiązana jest Pani także do sporządzenia spisu z natury wszystkich towarów - według dnia likwidacji sklepu - oraz określenia wynikającego z remanentu dochodu.
A może warto jeszcze wstrzymać się z deklarowaną likwidacją placówki i poczekać na poprawę nastrojów wśród konsumentów?

Pan Dionizy

Kupuję i sprzedaję na rynku wtórnym monety kolekcjonerskie: złote, srebrne i metalowe. Czy mam obowiązek zapłacenia fiskusowi od dokonanych transakcji podatku VAT?

Monety kolekcjonerskie - nabywane i sprzedawane, w rozumieniu ustawy o podatku VAT są towarem handlowym. Należy zapłacić podatek VAT.

Pani Barbara

W jakim czasie, po dokonaniu spisu z natury towarów handlowych, należy sporządzić wycenę remanentu?

Zgodnie z art. 12 par. 5 ustawy z 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) - jeżeli ostatni dzień terminu przypada w na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu wyceny uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy. Tak więc w obecnym roku 2012 wycenę remanentu należało wykonać do 16 stycznia.Brak wyceny remanentu podlega karze grzywny.

Pan Przemysław

Gorąco Panu dziękuję za pomoc. Udzielone przez Pana informacje bardzo mi się przydały i doceniam fatygę. A tak na marginesie, to już mało kto dzieli się informacjami i służy pomocą. Każdy tylko goni za groszem, a podejście wobec ludzi szwankuje. Tym bardziej więc chylę przed Panem czoła.

Bardzo dziękuję.

Pan Zdzisław

Dokonałem sprzedaży biżuterii (jako producent) przesyłką kurierską określonemu odbiorcy. Dołączyłem oryginał faktury sprzedaży. Czy kupujący ma obowiązek podpisania kopii faktury i jej odesłania?

Potwierdzenie odbioru faktury nie jest potrzebne. Wystarczy, że dokona Pan w swoich księgach stosownego rejestru sprzedaży.

Pani Zuzanna

Czy od zakupionych wyrobów ze złota od osób fizycznych należy zapłacić fiskusowi podatek VAT od ich sprzedaży w ramach prowadzonej działalności gospodarczej?

Bezwzględnie tak.

Pan Edward

Jest Pan znawcą rynku złota. Mam krótkie pytanie: czy złoto będzie nadal drożało?

Rosnący trend wartości tego metalu wynika ze złej kondycji gospodarki światowej, w tym kłopotów w Europie, i - niestety - działań spekulantów na rynkach finansowych. Jeśli cena dolara amerykańskiego w najbliższym czasie nie ustabilizuje się, to 1 uncja złota w niedalekiej przyszłości może być wyceniona na 2 tys. dolarów. Obym się mylił!

Pani Zdzisława

Jestem inwalidą z lekkim stopniem niepełnosprawności. Moja renta to niecałe 600 złotych. Prowadzę jednoosobowo od 12 lat (z różnym skutkiem finansowym) zakład usługowy. Z PFRON-u otrzymywałam dotąd refundację składek ZUS, tj. emerytalną i rentową, co stanowiło dokładnie 514,33 zł. Za miesiąc czerwiec 2011 próbowałam złożyć (jak zwykle) wniosek elektronicznie. Bez skutku! Zmiana przepisu i formularza sprawiła, że musiałam korzystać ze wsparcia technicznego. Kiedy mój wniosek system przyjął (dzięki pomocy mało miłej pani...) dowiedziałam się, że wraz z nowymi przepisami należy mi się także nowa niższa kwota refundacji, tj. 154,30 złote! Jestem oburzona! Pytam, kiedy tym najbiedniejszym ludziom państwo przestanie drenować kieszenie? A może współczujący nam stale w mediach panowie z pensjami od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych z wyżyn administracji publicznej (i nie tylko) zechcą - rencistom i inwalidom - dołożyć ze swego? Proszę Pana o zamieszczenie mojego listu.
Zrozpaczona Zdzisława.

Szanowna Pani, zamieszczam oczywiście list. Bez komentarza!

Pan Andrzej

Czy sprzedaż komisowa wyrobów ze złota powinna być ewidencjowana na kasie fiskalnej?

Bezwzględnie tak. Sprzedaż taką należy zwolnić z VAT-u, którym opodatkowana jest marża komisanta, zgodna z obustronnie zawartą umową komisową - konsygnacyjną i uwidoczniona w rejestrze sprzedaży komisowej.

Pan Piotr

Mam pytanie związane z kupnem i sprzedażą złota. Na co dzień pracuję w pewnej firmie. Po pracy kupuję złoto (gdzie się da) i później sprzedaję z zyskiem. Czy muszę mieć zarejestrowaną działalność, czy to jest nielegalne?

Proszę pamiętać, że fiskus ma zawsze prawo zapytać o źródła pańskich przychodów i wszcząć postępowanie od tzw. dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów. Czy warto zatem ryzykować?

Pan Zdzisław

Jaka stawkę VAT należy zastosować w roku obecnym, tj. 2011 przy sprzedaży wyrobów ze złota zakupionych według stawki 22 proc. w 2010 roku, których nie sprzedałem, uwidocznionych także w inwenturze?

Obowiązuje stawka 23 procent!

Pan Roman

Czy spis towarów dokonany na koniec roku jest równoznaczny z wyliczeniem kwoty ich zakupu?

Nie, termin ten fiskus określił do końca stycznia każdego roku.

Pani Monika

Zleciłam wykonanie opinii biegłemu sądowemu, tzw. z listy, na okoliczność wyceny mojego złota w związku z założoną sprawą o podział majątku. Na pierwszej sprawie zostałam poinformowana, że Sąd zleci ponownie wykonanie takiej opinii innemu biegłemu-rzeczoznawcy. Czy to jest słuszne, skoro już i tak poniosłam niemałe koszty wyceny?

Ostateczna decyzja należy zawsze do Sądu, który może dopuścić dowód ze sporządzonej opinii przez wcześniej wybranego biegłego lub wyznaczyć innego rzeczoznawcę.

Pan Józef

Zamierzam otworzyć firmę zajmującą się sprzedażą złota inwestycyjnego. Jaką powinienem prowadzić ewidencję?

Podmiot handlujący złotem, poza stosownymi rejestrami stanu, tj. zakupu i sprzedaży, powinien prowadzić pełną ewidencję podatkową dla potrzeb Urzędu Skarbowego.

Pan Gerard

Jaka jest polska klasa barwy diamentów?

Polska norma klasy barw diamentów to PN-MI7007:2002

Pan Tadeusz

Czy istnieje obowiązek wpisania do księgi kosztu zakupu złomu złota od osób fizycznych? Jestem na tzw. zasadach ogólnych.

Tak, zakup metali szlachetnych od osób fizycznych stanowi koszt i musi być wpisany do księgi oraz rejestru zakupu złota.

Pani Leokadia

Czy uruchamiając działalność handlową w nowym roku kalendarzowym (po sporządzonym spisie towarów z natury na dzień 31 grudnia) istnieje także obowiązek dokonania remanentu - wyliczenia?

Nie, wystarczy tylko spis z natury wszystkich towarów handlowych. Ostateczny termin na wyliczenie wartości zakupu fiskus ustalił na dzień 31 stycznia.

Pan Jerzy

Szanowny Panie,
przeglądając strony internetowe miałem przyjemność znaleźć Pana stronę. Chciałbym pochwalić profesjonalne jej wykonanie i olbrzymi materiał informacyjny, który przeczytałem z ogromną przyjemnością.
Większość firm jest tylko zainteresowana sprzedażą w internecie swoich towarów. Pan dzieli się wiedzą - co jest bardzo rzadkie.
Dziękuję!

Nie zamieszczałem dotąd listów - pochwał. Tym razem postanowiłem inaczej i wyrażam przekonanie, że nie wezmą mi Państwo tego za złe. Panu Jerzemu bardzo dziękuję!

Pan Andrzej

Prowadzę mały sklep w którym sprzedaję również wyroby ze złota w formie komisu. Czy (skoro nie są kupione bezpośrednio u producenta) muszą mieć wybitą przez Urząd Probierczy próbę, a jeśli tak, to kto powinien ocechować wyrób?

Nie ma żadnego znaczenia, kto dokona cechowania wyrobu (kwestia umowna między komitentem a komisantem). Natomiast prawo nie dopuszcza do obrotu żadnego wyrobu ze złota bez obligatoryjnych cech probierczych (powyżej 1 grama).

Pan Piotr

Co powinna zawierać prawidłowo wypisana faktura zakupu złota od hurtownika i jak powinien wyglądać spis złota z natury do Urzędu Skarbowego?

Faktura od hurtownika lub producenta (poza wymogami formalnymi) musi zawierać: nazwę wyrobu, symbol PKWiU, jednostkę miary, próbę złota, masę całkowitą, cenę netto, wartość netto, stawkę i wartość podatku VAT, a także wartość sprzedaży brutto. Obok tej formy faktura może być sporządzona według specyfikacji szczegółowej określającej liczbę sztuk, w tym ich poszczególną masę, symbol sprzedaży, próbę złota, cenę netto, wartość netto, stawkę i wartość podatku VAT, wartość sprzedaży brutto.
Natomiast prawidłowo sporządzony spis z natury złota m. in. dla Urzędu Skarbowego jest jednostkowym i obejmuje spis każdego wyrobu z osobna znajdującego się w danym momencie na stanie fizycznym firmy. Należy wyszczególnić masę wyrobu, próbę złota, cenę netto zakupu, wartość netto zakupu, stawkę VAT, nr faktury i datę wystawienia oraz liczbę porządkową rejestru pod którym zakup został zaksięgowany. W spisie wyraźnie zaznaczamy: spis z natury sporządzono według stanu na dzień.... W przypadku spisu dotyczącego tzw. złomu złota określamy masę łączną, próbę, cenę i wartość zakupu netto, rodzaj dokumentu zakupu, liczbę porządkową rejestru surowca, w którym zakup został odnotowany.
Przypominam, że właściwym dokumentem zakupu złota na cele działalności gospodarczej od osób fizycznych jest sporządzenie cywilnoprawnej umowy kupna-sprzedaży zawierającej: dane sprzedawcy, miejsce zamieszkania, NIP lub Regon, nr dowodu tożsamości i organ wydający, określenie formy kupowanego złota, masy, próby oraz ceny za 1 gram z wyszczególnieniem ostatecznej wartości sprzedaży - zakupu. W przypadku znajdujących się kamieni jubilerskich, w obecności sprzedawcy należy je usunąć, ponieważ nie należy posługiwać się masą zakupu brutto.
Ważna informacja:
dokumenty przechowujemy 6 lat, a na każdej umowie - z uwagi na podatek VAT - należy zaznaczyć: wyrób został zakupiony przez komitenta (lub jest w jego posiadaniu) przed 1 maja 2004 roku lub po 1 maja 2004 roku.


Korzystając z naszej strony zgadzasz się na użycie plików cookie. X