Cechy probiercze - Polska, UE, Konwencja


CECHY PROBIERCZE DLA WYROBÓW Z METALI SZLACHETNYCH

KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ

Wybierz kraj...

Belgia
Cypr
Bułgaria
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Litwa
Łotwa
Malta
Portugalia
Rumunia
Słowacja
Słowenia
Szwecja
Węgry
Wlk. Brytania
Konwencja
W Niemczech, podobnie jak we Włoszech, w dziedzinie obrotu wyrobami z metali szlachetnych obowiązuje tzw. deklaracja producenta, tzn. oznaczenie umieszczane na wyrobach przez wytwórców upoważniające do obrotu. Nie ma więc państwowych cech probierczych.
Urzędy probiercze pełnią tylko funkcje kontrolne, weryfikując w handlu poprawność umieszczonych oznaczeń. Mają prawo poddać wyroby sprawdzeniu, czy odpowadają deklaracji na zawartość czystego metalu w stopie - próbie. System ten jest - z jednej strony wygodny dla wytwórców, z drugiej - ryzykowny, bo za wprowadzenie do obrotu wyrobów nie odpowiadajacych próbom można na zawsze utracić koncesję na wykonywanie zawodu.

POLSKIE CECHY I ZNAKI PROBIERCZE

Cecha probiercza jest znakiem urzędowym, potwierdzającym wykonanie przez Urząd Probierczy badań określających zawartość metalu szlachetnego w wyrobie, informującym o wynikach tych badań ( par.20.1, rozdz.5- Prawo probiercze, Dz.U.Nr 55,poz.249, z późn.zm.) Wszystkie wyroby z metali szlachetnych wyprodukowane w kraju lub za granicą mogą być dopuszczone do obrotu handlowego na terenie kraju po uprzednim ich zbadaniu przez organy administracji probierczej i oznakowaniu właściwą dla zawartości metalu szlachetnego w stopie cechą probierczą. Zwolnienie od obowiązku zgłaszania do badania i cechowania określa Art.8.1 (Dz.U. z dn. 28.06.1993 r.)


Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie wyrobów z metali szlachetnych z 31 maja 2012 r.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie wyrobów z metali szlachetnych z 8 kwietnia 2004 r.

Ustawa z dn. 1 kwietnia 2011 r.

PRAWO PROBIERCZE - Ustawa z 3 kwietnia 1993 r.

POLSKIE CECHY PROBIERCZE 1921-1931

POLSKIE CECHY PROBIERCZE 1963-1986

Rozporządzenie Ministra Kultury z 19 października 2004 r.

Tekst Ustawy o ochronie dóbr kultury narodowej

POLSKIE CECHY I ZNAKI PROBIERCZE

Polskie cechy probiercze AKTUALNE POLSKIE CECHY PROBIERCZE - wersja do druku


 

CECHY OBOWIĄZUJĄCE OD 8 MAJA 2004 r.

Polskie cechy probiercze POLSKIE CECHY PROBIERCZE (obowiązujące od 8 maja 2004 r.) - wersja do druku

CECHY PROBIERCZE DLA WYROBÓW WYKONANYCH ZE ZŁOTA

PRÓBA
CECHA
960
960
750
750
585
585
500
500
375
375
333
333
cecha dodatkowa
cecha dodatkowa

CECHY PROBIERCZE DLA WYROBÓW WYKONANYCH ZE SREBRA

PRÓBA
CECHA
925
925
875
875
830
830
800
800
cecha dodatkowa
cecha dodatkowa

CECHY PROBIERCZE DLA WYROBÓW WYKONANYCH Z PLATYNY

PRÓBA
CECHA
950
950
cecha dodatkowa
cecha dodatkowa

CECHY PROBIERCZE DLA WYROBÓW WYKONANYCH Z PALLADU

PRÓBA
CECHA
850
850
500
500
cecha dodatkowa
cecha dodatkowa

INNE CECHY

cecha pomocnicza
cecha pomocnicza
cecha główna
cecha główna

ZNAKI PROBIERCZE

oznaczenie - metal
oznaczenie- metal
znaki do kasowania
znaki do kasowania

POLSKIE CECHY PROBIERCZE DLA MATERIAŁÓW DENTYSTYCZNYCH

Cecha podstawowa
dla platyny próby 0,950
Platyna 0,950
Cecha podstawowa
dla złota próby 0,916
Złoto 916
Cecha podstawowa
dla złota próby 0,833
Złoto 0,833
Cecha podstawowa
dla złota próby 0,750
Złoto 0,750
Cecha podstawowa
dla palladu próby 0,333
Pallad 0,333
Cecha podstawowa
dla złota i palladu próby 0,302
Złoto, pallad 0,302

Źródło: Załącznik do rozporządzenia Min. Gosp. Pracy i Pol. Społ. z dn.08.04.2004r
w sprawie wyrobów z metali szlachetnych ( Dz. U. z 2004r. Nr 76, poz. 715 )
(Litery występujące w cechach określają właściwe Urzędy Probiercze w kraju: A- Białystok, B- Bydgoszcz,
G- Gdańsk, H- Chorzów, K- Kraków, L- Łódź, P- Poznań, V- Wrocław, W- Warszawa, Z- Częstochowa)


CECHY I ZNAKI OBOWIĄZUJĄCE DO 8 MAJA 2004 ROKU

DLA WYROBÓW ZŁOTYCH

Cecha podst. dla próby 960
Cecha podst. dla próby złota 960
Cecha podst. dla próby 750
Cecha podst. dla Au 750
Cecha podst. dla próby 585
Cecha podst. dla Au 585
Cecha podst. dla próby 500
Cecha podst. dla Au 500
Cecha podst. dla próby 375
Cecha podst. dla Au 375
Cecha podst. dla próby 333
Cecha podst. dla Au 333
Cecha dodatkowa dla wyrobów ze złota
Cecha dodatkowa dla wyrobów ze złota

DLA WYROBÓW SREBRNYCH

Cecha podstawowa
dla próby 925

Cecha podstawowa
dla próby 875

Cecha podstawowa
dla próby 830
Cecha podstawowa
dla próby 800
Cecha dodatkowa
dla srebra
Cecha 925 dla srebra
Cecha 875 dla srebra
Cecha 830 dla srebra
Cecha 800 dla srebra
Cecha dodatk. dla wyrobów ze srebra
         

DLA WYROBÓW PLATYNOWYCH

Cecha podstawowa
dla próby 950
Cecha dodatkowa
dla platyny
Cecha podst. dla wyrobów z platyny 950
Cecha dodatkowa dla platyny
   

DLA WYROBÓW PALLADOWYCH

Cecha podstawowa
dla próby 850
Cecha podstawowa
dla próby 500
Cecha dodatkowa
dla palladu
Cecha podst.dla  palladu próby 850
Cecha podst. dla palladu próby 500
Cecha dodatk. dla palladu
     

POZOSTAŁE CECHY I ZNAKI

Cecha
pomocnicza
Cecha
główna
Znak do oznaczania
metali nieszlachetnych
Znak do kasowania
cech lub oznaczeń
Cecha pomocnicza
Cecha główna
Znak do oznaczania metali nieszlachetnych
Znak do kasowania cech lub oznaczeń


Uwaga! W 1996 roku wprowadzono próbę złota 0,585 zamiast obowiązującej 0,583, a w 1997 roku zminiaturyzowano cechę dla próby 0,585.
W 2004 roku nastąpiła miniaturyzacja pozostałych cech podstawowych dla wyrobów ze złota i oznaczenia liczbowe na wizerunkach cech zastąpiono cyframi. Nadal jednak zachowują swą ważność w obrocie handlowym cechy 0,583 oraz nie zminiaturyzowane cechy umieszczone na wyrobach przed tymi zmianami.

Świadectwa badania wyrobów z metali szlachetnych mogą być wydane przez właściwy Urząd Probierczy w przypadku:

1) wyrobów zawierających części z metali szlachetnych, jeżeli względy techniczne nie pozwalają na umieszczenie na nich znaku "met" albo "metal"

2) wyrobów, w których zawartość metalu szlachetnego jest wyższa od najniższej dopuszczalnej próby, lecz niezgodna z próbą deklarowaną przez zgłaszającego, ani żadną z prób ustalonych zgodnie z parag. 4, jeżeli umieszczenie obniży wartość artystyczną wyrobu

3) wyrobów, których nie można ocechować bez trwałego uszkodzenia lub w których brak jest miejsca na umieszczenie cechy probierczej, a których nie można ocechować na plombie

4) wyrobów, o których mowa w art. 8, ust.1 Ustawy jeżeli ocechowanie może spowodować ich uszkodzenie


Korzystając z naszej strony zgadzasz się na użycie plików cookie. X